FACOM Bestsellers 2023

MODULES

Module slaggereedschap 205H

Module beklede doorslagen

2,4 kg

1,5 kg

• 205H.100: bankhamer • 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm • 263.20: beitel • 256.6: precisie centerpunt 6 mm • 248: doorslagen van 4 • 5 • 6 mm • Foam inlay: PM.MODMI3

• 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm: 6 doorslagen • 247.G 4 • 5 • 6 • 8 mm: 4 drevels • 255.G6: precisie centerpunt 6 mm • Foam inlay: PM.MODCG

| 103, 00€ MODM.CG

| 105, 00€ MODM.MI3

Module slaggereedschap 205C

Module slaggereedschap 205C

1,750 kg

1,700 kg

• 205C.50: bankhamer composiet 500 g • 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm • 256.6: precisie centerpunt 6 mm • 263.G19: beklede beitel

• 205C.50: bankhamer composiet 500 g • 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm • 256.6: precisie centerpunt 6 mm • 263.18: beitel • 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 doorslagen • Foam inlay: PM.MODMI7

• 249.G 4 • 5 • 6 mm: beklede doorslagen • Foam inlay: PM.MODMI5

| 109, 00€ MODM.MI5

| 106, 00€ MODM.MI7

Module slaggereedschap 200H

Module slaggereedschap 202H

2,3 kg

1,8 kg

• 200H.40: bankhamer Hickory 40 mm • 208A.32CBA: kunststof hamer 32 mm • 263.20: beitel • 256.6: precisie centerpunt 6 mm • 248.4 - 5 - 6 mm: 3 lange doorslagen. • Foam inlay: PM.MODMI1

• 202H.1: Amerikaanse hamer Hickory • 208A.32CB: kunststofhamer 32 mm • 263.20: beitel • 256.6: precisie centerpunt 6 mm • 248: doorslagen van 4 - 5 - 6 mm • Foam inlay: PM.MODMI4

| 122, 00€ MODM.MI4

| 109, 00€ MODM.MI1

Module zaag, meten, vijlen

2,1 kg

• 603F: zaagbeugel • 668A.10: 10 zaagbladen • 234.S: kraspen • DELA.1051.300: liniaal • 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA • 893B.319: meetlint 3M • Foam inlay: PM.MOD603F

| 193, 00€ MODM.603F

23

www.facom.nl

Made with FlippingBook Annual report